Webloggi Logo

Eser Sözleşmesi

TARAFLAR

Hizmet sağlayıcı: TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI,
www.WEBLOGGİ.COM internet sitesinde reklam ve tanıtımı yapılan hizmetleri müşterilere sağlayan sözleşme tarafı

Müşteri: Hizmet sağlayıcısı tarafından kendisi için tasarlanan hizmetlerden bedel karşılığı faydalanma arzusunda olan tüzel veya gerçek kişi.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşteri tarafından satın alınmak istenen paket hizmetler yanında müşteri tarafından ayrıca istenen pakete ek hizmetlerin sağlanması için hizmet sağlayıcısına yüklenen tüm işler bu sözleşmenin kapsamındadır.

SÜRE

İşbu sözleşme gereğince hizmet sağlayıcı yapmayı taahhüt ettiği işi 1 ay içerisinde veya müşteri ile uzlaşma halinde sürekli edim tarzında reklam ve tanıtımlarda vadettiği şekilde ve işbu sözleşme hükümlerine uygun biçimde bitirerek müşteriye eksiksiz teslim edecektir. Bu sürede hizmetin eksiksiz teslim edilmediği tespit edildiği takdirde, müşteri gecikmenin devam ettiği her gün için 5.000 TL cezai şart tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca bu sebeple yaptırılacak tespit masraflarından da hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.

MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, hizmet sağlayıcının işe başlaması için gerekli tüm imkanları sağlayıp gerekli izinleri hizmet sağlayıcıya vermeli ve işe başlaması için gerekli koşulları yaratmalıdır. Ancak müşterinin, hizmet sağlayıcının çalıştıracağı personeli seçme ve hizmetin ne tarz ve şekilde gerçekleştirileceğini belirleme gibi bir hak ve yetkisi yoktur. Sözleşme gereğince belirlenen avansları ve hak edişleri belirtilen vadelerde ifa etmek zorundadır.

HİZMET SAĞLAYICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Hizmet sağlayıcı, bu sözleşme gereğince derhal işe başlamak ve işi reklam ve tanıtımlarına uygun biçimde yerine getirerek süresinde iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcı işin ifasında müşteriden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk hizmet sağlayıcıya aittir. İşin yapılması için gerekli personel istihdamı ve bu personelle hizmet sağlayıcının ilişkisi müşterinin sorumluluk alanı dışında olup, tamamen hizmet sağlayıcıya kendi istihdam ettiği personeli ilgilendirir. Hizmet sağlayıcının istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından hizmet sağlayıcı sorumludur.

Hizmet sağlayıcı, istihdam ettiği personeli SSK’ya bildirmek ve primlerini ödemekten mesul olup, ihmalinden hiçbir şekilde müşterinin sorumluluğuna gidilemez.
Yine hizmet sağlayıcı, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında müşteriye veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da Türk Borçlar Kanunu66. Maddesi gereği sorumlu olacaktır.

Hizmet sağlayıcı, işin yapılması için gerekli yazılım ve donanımı kendisi sağlayacak. Bu konuda müşterinin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

ÜCRET

Müşteri www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde beğenip satın almak istediği paket hizmetin bedelini peşin olarak ödemek zorundadır.

Satın alınan hizmetin toplam tutarı TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASINA ödenene kadar müşteriye hizmet sağlanmayacaktır.

Bu sözleşmeyi kabul eden müşteri, firma ile aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, www.WEBLOGGİ.COM internet sitesindeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Müşteri, www.WEBLOGGİ.COM internet sitesinde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri hizmet sağlayıcıya ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayıcı, kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. Hizmet sağlayıcı, kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda müşteriden kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. Müşteri kredi kartı güvenliği için hizmet sağlayıcı tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcı hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip başlatabilir.

TESLİMAT

Hizmet sağlayıcı ürettiği hizmeti müşterinin kullanımına sunduğu an teslimat gerçekleşmiş sayılır.
Ürünlerde ise teslimat müşterinin belirttiği adrese ürünün gönderilmesiyle sağlanmış olur.
.

ÖZEL PROMOSYONLAR VE KAMPANYALAR

www.WEBLOGGİ.COM internet sitesi tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar www.WEBLOGGİ.COM internet sitesinde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

İADE VE İPTALLER

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI satın alınan ürünler ve hizmetler için müşteriye iade ve iptal hakları tanır. Müşteri bu haklarını firmanın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar firma tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

Müşteri siparişini vermiş olduğu hizmet veya hizmetlerin iadesini keyfi bir şekilde talep ederse hizmetin henüz tamamlanmadığı durumlarda hizmet satış bedelinin %50’si oranında cezai şart ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
Hizmet sağlayıcı tarafından sipariş verilen hizmetin %100’ü tamamlanmış ise müşterinin iade hakkın bulunmamakla birlikte hizmet sözleşme tarafı olan firmadan teslim alınmadığı takdirde müşteri ek olarak alacaklının temerrüdü hükümleri ile yüz yüze kalacak ve hizmet bedelinin 2 katı cezai şart tazminatı ödeyecektir.

Arıza kaynaklı ve yahut hizmetteki ayıp sebebiyle yapılan iade işlemleri, müşteriye teslimatı gerçekleşmiş olan hizmet ve ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. Müşteri böyle bir durumda direkt olarak hizmet sağlayıcı bağlantıya geçerek arıza ve ayıpların giderilmesini istemelidir. Ürün veya hizmetin kusuru tespit edildiği takdirde ürün ve hizmet yenisi ile değiştirilir.
Ayıp ve arızaların şirketimiz tarafından giderilememesi durumunda İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden iade talebinde bulunduğunuz andan itibaren 15 gün içerisinde hiçbir cezai şart kesintisi uygulanmadan aynen banka hesap numaranıza iade edilir.

SİSTEM KESİNTİSİ

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle Hizmet sağlayıcı müşteriye tahsis etmiş olduğu hizmet veya hizmetlerde çağın teknoloji seviyesinin üzerinde bir seviyede gerçekleşecek olan arızalar sebebiyle teknik sistemlerin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. Böylesi olağanüstü durumlarda hizmet sağlayıcı, müşterilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

TİCARİ MARKALAR / TELİF HAKLARI

Hizmet sağlayıcının müşterilerine özel olarak tasarladığı tün hizmetler sadece onlar içindir ve sözleşmenin tarafı olan müşteriden başkasına kullandırılamaz. Hizmetlerin bütün hakları saklıdır. www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka ve hizmet haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

Hizmet sağlayıcının ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI’NA aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. Müşteri, hizmet sağlayıcının hizmetlerini, bilgilerini, www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. Aksi şekilde gerçekleşecek en ufak ihlal karşısında müşteri kayıtsız şartsız bir şekilde 100.000 TL. tazminat ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

SATIN ALINAN ÜRÜNLER VE HİZMETLER İÇİN HİZMET VE DESTEK

Hizmet sağlayıcıdan satın alınan tüm ürün ve hizmetler için desteğe ilişkin bütün talepler hizmet sağlayana yapılmalıdır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan tüm sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak
Sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


HİZMET SAĞLAYICI
TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI YETKİLİSİ

Tolga Hürmüzlü

V.D.: Maltepe V.D.

V.K.N.: 464 080 9192

Faaliyet Kodu : 620101

İletişim Bilgilerimiz

TEL.: 05516841056

E-Posta[email protected]

Adres: Emek Mah. Kırım Cad. Şenyuva Blokları No:8/B Çankaya/ANKARA


MÜŞTERİ BİLGİLERİ

AD-SOYAD:

TARİH:

FİRMA ADI:

ADRES:

T.C. NO:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TELEFON:

E-POSTA:

IP ADRESİ: