Webloggi Logo

Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR / GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Kaleme alınan bu üyelik sözleşmesi TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www.WEBLOGGİ.com sitesi üzerinden ürün veya her türlü hizmet alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tüzel ve gerçek kişi üye adayları ile TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI arasında, üyelik aşamasının hemen öncesinde akdedilen bir sözleşmedir. Üye adayları, siteye üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hüküm ve sonuçlarını kabul etmiş ve onaylamış durumda olduklarını kabul ve beyan ederler.

Üye adayları, siteye üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte üye adayları Türk Borçlar kanunu ve Rekabet Kanunu’ndaki tüm gizlilik ve üye olunacak site aleyhine hareket etmeme hususlarında mesul olurlar.
Mezkûr üyelik sözleşmesinin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız www.WEBLOGGİ.com internet sitesini kullanmamanız rica olunur. Aksi halde siteden yararlanmak için çeşitli davranışlarda bulunmaya devam edilerek www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde işlem gerçekleştirmek sözleşmenin örtülü kabulü anlamına gelecek ve Türk Borçlar Kanunu 6. Maddesi gereği bu davranışta bulunanlar zımnen kabullerinin doğuracağı tüm hukuki sonuçları üstlenmek zorunda kalacaklardır.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar www.WEBLOGGİ.com internet sitesine üye olan kullanıcılar ile TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI arasındaki tüketici ilişkisine münhasıran uygulanacaktır. www.WEBLOGGİ.com internet sitesini kullanan üye aşağıda bulunan genel şartları ve ayrıca firma yetkilileri ile kişisel ve kurumsal iletişim sırasında açıklanan şartları peşinen kabul etmektedirler.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, www.WEBLOGGİ.com internet sitesine sunulan ürünler ve hizmetler ile bu ürün ve hizmetleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin izahıdır.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI tarafından www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI tarafından www.WEBLOGGİ.com internet sitesinde açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin koşullara aykırı davranışları sonucu taraflar arasında herhangi bir sözleşme en başından itibaren tesis edilmemiş olur.

WEBLOGGİ.COM İNTERNET SİTESİNE ÜYELİK ŞARTLARI / KURALLAR

Üye adayı, ” Üyelik Formuna, kimlik, adres, iletişim ve ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak bildireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını ve bu muhtemel sorumlulukların yargılamasında Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

Kayıt süreci sırasında, üye adayı, bir kullanıcı adı seçmelidir. Kullanıcı adı, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici ya da TCK’ da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir. www.WEBLOGGİ.com internet sitesi adı ve benzeri isim olmamalıdır, toplumun kahir ekseriyeti tarafından riayet edilen görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak ya da Siyasi Partilerin, Derneklerin, Vakıfların vs. telif haklarını ihlal edecek şekilde bulunmamalıdır.

Üye, TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI tarafından verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu site yöneticilerinin, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı öncesinde bildirimde bulunulmadan ilgili yöneticiler tarafından geçici olarak dondurulabilir. Üyeye tanınan 3 günlük sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği takdirde kullanıcı hesabı iptal edilir.

Üye, üyelik formunu doldurarak kayıt olurken ve www.WEBLOGGİ.com internet sitesini kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. Üye, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI ve yukarıda ismi geçen sitenin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı www.WEBLOGGİ.com internet sitesinin, üyeler veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili giriş şifresi, üye tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece üye tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister üyenin bizzat kendisi www.WEBLOGGİ.com internet sitesini veya TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI’NIN zararına olacak şekilde, kullanıcı hesabının kötüye kullanması, üyenin men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulması ve tazminat davası açılmasıyla sonuçlanacaktır. Kanuni olarak, Üye ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumludur.

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir Üyeyi geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma haklarını saklı tutar. Genel kural olarak üye yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI, üyenin işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek üyenin www.WEBLOGGİ.com internet sitesi üyeliğini iptal edebilir ve üyenin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

Üyelerin sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda üyelerin üyeliği, site yöneticilerinin takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin site yöneticileri tarafından sona erdirilmesi halinde üyeler, site hizmetlerinden yararlanamazlar.

Üye, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve www.WEBLOGGİ.com internet sitesi kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde bahsi geçen siteden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Üye, www.WEBLOGGİ.com internet sitesi kullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, internet sitesinde belirtilmiş olan iletişim adreslerinden herhangi birine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.


Hizmet ve Ürün Sağlayıcı

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI

Tolga Hürmüzlü

V.D.: Maltepe V.D.

V.K.N.: 464 080 9192

Faaliyet Kodu : 620101

İletişim Bilgilerimiz

TEL.: 05516841056

E-Posta[email protected]

Adres: Emek Mah. Kırım Cad. Şenyuva Blokları No:8/B Çankaya/ANKARA


MÜŞTERİ BİLGİLERİ

AD-SOYAD:

TARİH:

FİRMA ADI:

ADRES:

T.C. NO:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TELEFON:

E-POSTA:

IP ADRESİ: